เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 -15.30 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายวสันต์ เผ่าพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
09

10