เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11.30-12.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายทะนงศักดิ์ กิตติศุภกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.ชนิตา มานิตกูล ปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี, นายสิทธิพงษ์ ยี่รงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนางศิริรัตน์ ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี

05

06