เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายยุทธพล อินมอญ ปลัดเทศบาลตำบลเขาน้อย, นายทายาท ชัยมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง, นายสาธิต คุ้มครอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายวรวิทย์ สุกสี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ เทศบาลตำบลเขาน้อย

03

04