เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30-10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี และ นายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตรภวิล ปลัดอำเภอปราณบุรี เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

01

02