เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน โดย นายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ทั้งนี้ได้มี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี และ นายมานิต นิลเขตร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท ประธานกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01

pransem2 01