กรมทางหลวงชนบท โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ร่างผลการศึกษาของศึกษาแนวเส้นทางที่เหมาะสมและการออกแบบ มาตรการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

seminar2

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวภริญภ์ หิมพานต์

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
(งานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2943 9600-10 ต่อ 1623  โทรสาร 0 2943 9614

ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง / หน่วยงาน : *
ที่อยู่ : *
เบอร์ติดต่อ (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น) : *
อีเมล :
captcha
กรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นข้างบนเพื่อตรวจสอบผู้ใช้งาน (ระบบ Captcha)