ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย) เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังนี้

postera3

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวภริญภ์ หิมพานต์

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
(งานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2943 9600-10 ต่อ 1623  โทรสาร 0 2943 9614

ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์
การประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย)
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง / หน่วยงาน : *
ที่อยู่ : *
เบอร์ติดต่อ (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น) : *
อีเมล :
สนใจเข้าร่วมประชุมในเวที *
captcha
กรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นข้างบนเพื่อตรวจสอบผู้ใช้งาน (ระบบ Captcha)