เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน โดย นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี รับหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ นายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1


 ดาวน์โหลด