invite pp1

กรมทางหลวงชนบท โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
(งานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2943 9600-10 ต่อ 1623 คุณภริญภ์ หิมพานต์ โทรสาร 0 2943 9614

ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง / หน่วยงาน : *
ที่อยู่ : *
เบอร์ติดต่อ (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น) : *
อีเมล :
captcha
กรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นข้างบนเพื่อตรวจสอบผู้ใช้งาน (ระบบ Captcha)