03เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 -10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ ห้องหว้ากอ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

02เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 -10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

09เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 -15.30 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายวสันต์ เผ่าพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

08เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30-14.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี